Formulari de desistiment

Utilitzeu el següent formulari per sol·licitar el desistiment. Puede copiar el texto a continuación o los siguientes botones para descargar el formulario en formato .PDF o en formato MS Word ( .docx)

DRET DE DESISTIMENT

A l’atenció de:

Nom: JOAN MARIA LLORENS MOLNÉ NIF: 39864502M

Adreça: Carrer Bisbe Barberà 3 – 434601 Alcover (Tarragona) Població: Alcover

Telèfon: 675125820

Correu electrònic: info@melelremei.com

 

Dades del bé/prestació a desistir:

Núm. contracte/comanda/factura:

Data contracte/comanda/factura:

Data de recepció del producte/servei:

Descripció del producte/servei:

 

Dades del consumidor/usuari:

Nom:

Domicili:

Població:

Telèfon:

E-mail:

Dret de desistiment:

Podeu exercir el dret de desistiment dins el període de 14 dies que estableix la llei a partir de l’endemà de la data d’un contracte de serveis o del dia de la recepció d’un producte.

 

De conformitat amb l’article 102 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre , pel què s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, li comunico que desisteixo del contracte de venda del bé/prestació descrit anteriorment dins el termini establert, per la qual cosa agrairia que us poséssiu en contacte amb mi mitjançant les dades de contacte facilitades, per notificar-me que s’ha procedit a aquesta sol·licitud.

 

Data de la sol·licitud:

 

Signatura del consumidor/usuari: